Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Image Alt

Hrvatski film i publika: od povjerenja do gledanosti

Okrugli stol

Jedna je od najvažnijih sastavnica svake nacionalne kinematografije njezina domaća publika svih naraštaja. Naime, životni ciklus svakog filma uključuje njegovo prikazivanje pred užim ili širim gledateljstvom ovisno je li primarno riječ o festivalskim premijerama ili o kinodistribuciji najvećeg opsega. Međupovezanost filmskih autora, putova plasmana njihovih radova te percepcije filmskih djela od strane publike govori o vitalnosti i održivosti svake kinematografije. Od stjecanja državne neovisnosti 1991. hrvatska kinematografija neprestance traži najbolje putove do svojih gledatelja pri čemu su pojedini dugometražni naslovi postali velikim kinohitovima privukavši više od stotinu tisuća kinogledatelja, a dio njih i znatno više. S druge strane, hrvatski film ima i svoju televizijsku te festivalsku publiku. U vremenu kada postoji cijeli niz različitih distributivnih kanala filmskih radova, te kada je nakon protupandemijskih mjera postalo jasno da su kina i dalje neizostavan dio čovjekove zabave i kulture, hrvatski film nužno treba dugoročnu strategiju stjecanja i zadržavanja povjerenja domaće publike. To se povjerenje za najveći dio filmova mjeri gledanošću, a za dio radova i festivalskim uspjesima čiji je publika također sastavni dio. Okrugli stol na ovogodišnjim Danima hrvatskog filma tematizira položaj hrvatske publike u hrvatskoj kinematografiji te diskutira o načinima privlačenja što većeg broja domaćih gledatelja hrvatskom filmu, od velikog i malog ekrana do filmskih festivala. Koji su to rodovi i žanrovi koji najviše privlače hrvatske gledatelje kada je posrijedi hrvatski film, odgaja li se uspješno filmska publika još od djetinjstva, postoji li sinergija među različitim načinima distribucije filmova, jesu li domaćim gledateljima važne hrvatske filmske nagrade i – što je dosadašnje hrvatske kinohitove učinilo hitovima, a što bi to moglo činiti ubuduće? Dio je pitanja na koja će na okruglom stolu odgovoriti predstavnici relevantnih institucionalnih aktera.

Na okruglom stolu sudjeluju predstavnici Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Hrvatskog društva filmskih djelatnika (HDFD), Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatske radiotelevizije (HRT), Hrvatskog društva filmskih kritičara (HDFK), Pulskog filmskog festivala, Dana hrvatskog filma, hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača te hrvatskih kinodistributera.

Boško Picula