Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Image Alt

Pravilnik

PRAVILNIK 32. DANA HRVATSKOG FILMA

Dani hrvatskog filma su nacionalna kulturna manifestacija kojoj je svrha predstaviti, promicati i vrednovati u ravnopravnom natjecanju izbor godišnje produkcije animiranog, dokumentarnog, eksperimentalnog i namjenskog filma, kao i kratkometražnog te srednjemetražnog igranog filma.

Svrha Festivala je također pružiti uvid u nacionalnu baštinu i komparativan uvid u suvremena kretanja u regionalnim kinematografijama u kojima participiraju domaći autori i producenti.

OPĆI UVJETI I POSTUPAK PRIJAVE

U obzir za selekciju ulaze svi filmovi hrvatskih autora i/ili većinskih producenata koji su nastali između dvaju izdanja Dana hrvatskog filma.

Prijave filmova za natjecateljski program odvijaju se prema odredbi organizatora u razdoblju od mjesec dana.

Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela, odnosno svi koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Filmovi se prijavljuju na službenim stranicama festivala putem internetskog sustava kojem možete pristupiti ovdje (www.dhf.hr).

Selekcijski primjerak filma mora biti posljednja varijanta filma.

U obzir za selektiranje ulaze svi filmovi čiji su autori hrvatski državljani i/ili su im većinski producenti iz Hrvatske.

Prijave filmova za natjecateljski program odvijaju se u skladu s odredbama organizatora.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program Dana hrvatskog filma sastoji se od glavnog natjecateljskog programa, popratnog filmskog i edukativnog dijela te ostalih događanja.

Natjecateljski program ima sljedeće kategorije:

  • Igrani film (do 60 minuta, dakle osim dugometražnog)
  • Dokumentarni film
  • Animirani film
  • Eksperimentalni film
  • Namjenski film

IZBORNO POVJERENSTVO I OCJENJIVAČKI SUD

Izborno povjerenstvo sastoji se od petoro strukovnih profesionalaca (po jedna osoba za svaki filmski rod), koje odabire i imenuje umjetnički ravnatelj Festivala. Povjerenstvo od prijavljenih filmova odabire one koji će ući u natjecateljski program.

Ocjenjivački sud čine tri istaknuta djelatnika i/ili djelatnice u audiovizualnoj djelatnosti, a imenuje ih organizator, odnosno umjetnički ravnatelj. Njih troje odlučuju o dobitnicima nagrada između filmova u natjecateljskom programu.

NAGRADE

O broju i vrsti nagrada odlučuje organizator Festivala u dogovoru s Vijećem DHF-a.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Svaki prijavitelj jamči da je autor ili nositelj autorskih prava filma u natjecateljskom programu te da su za djelo koje prijavljuje regulirana književna, dramska, glazbena i ostala ovdje nespomenuta prava koja podrazumijeva javno prikazivanje.

Dani hrvatskog filma imaju se pravo koristiti, u promotivne svrhe, materijalima koji su sastavni dio prijavnice te isječkom iz filma.

Selektirane filmove treba organizatoru dostaviti u standardnom prikazivačkom formatu (DCP).

Dani hrvatskog filma preuzimaju odgovornost za kopiju filma od prispijeća u festivalski ured do vraćanja kopije. U slučaju oštećenja kopije za prikazivanje u festivalskom terminu, Festival će nadoknaditi materijalnu vrijednost fizičke kopije. Festival ne preuzima odgovornost za kopije izgubljene u transportu, osim ako do gubitka nije došlo odgovornošću Festivala.

Prijavitelj se obvezuje da neće povući film s Dana hrvatskog filma nakon objave službenog programa.

Svaki odabrani film prikazat će se tijekom festivala najviše dva puta. Ako film bude nagrađen, moguće je još jedno dodatno prikazivanje. Dani i producent filma mogu naknadno dogovoriti i dodatna prikazivanja filma, ukoliko se za to pokaže obostrani interes.

PRIHVAĆANJE UVJETA

Podnošenjem prijave bezrezervno se prihvaćaju svi uvjeti navedeni u festivalskom pravilniku.

KONTAKT ORGANIZATORA

Sveučilište u Zagrebu
Studentski centar u Zagrebu
Samostalna služba KULTURA
DANI HRVATSKOG FILMA
Savska cesta 25
10 000 Zagreb, Hrvatska
(01) 4593516, 4590822
danihrvatskogfilma@sczg.hr