Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Image Alt
  /  Accidental Memory Fields

Accidental Memory Fields

Eksperimentalni film
Redatelj/ica: Krunoslav Ptičar
Scenarist/ica: Krunoslav Ptičar
Producent/ica: Vedran Šuvar
Snimatelj/ica: Krunoslav Ptičar
Montažer/ica: Krunoslav Ptičar
Glazba: Krunoslav Ptičar
Trajanje: 12'
Produkcija: Filmska udruga Šuma
Kratki sinopsis

Apstraktni film procesa koji preispituje dinamičke organske forme sačinjene od deformiranih nasumično artikuliranih found footage materijala.

O autoru

Krunoslav Ptičar sebe definira kao arhitekta slike i zvuka. Od mladih dana počinje aktivno djelovati na području fotografije, zvuka i videa. U sklopu klupske scene izlaže te sudjeluje na festivalima u Hrvatskoj i šire. Godine 2004. odlazi u Francusku, gdje studira paralelno primijenjenu umjetnost te elektroakustičku glazbu na konzervatoriju u Bordeauxu. Njegov rad spoj je audiovizualnih tehnika kojima se služi na područjima multidisciplinarnih umjetnosti (video, teatar, fotografija, literatura, instalacije, glazbeno i zvučno stvaralaštvo, VJ…). Trenutno nastanjen u Francuskoj, gdje nastavlja razvijati svoj rad samostalno ili u sklopu kolaboracija.